FacebookYouTubeTweeterRSS

Portfólio

Spoločnosť Medical Transport, vznikla v roku 2015. Už od jej vzniku sa snaží o maximálnu spokojnosť pre svojich zákazníkov. Spoločnosť sa zaoberá hlavne dopravnou zdravotníckou službou.

Nový centrálny dispečing pre okres Zlaté Moravce, ale v podstate aj celé Slovensko, chce výrazne skrátiť prepravné časy a čakacie lehoty pre pacientov.

V Zlatých Moravciach bol koncom roka 2015 uvedený do prevádzky dispečing, pre nemocnice (v tomto momente pre nemocnice v Nitre a Zlatých Moravciach). Vďaka centrálnemu riadeniu vozidiel bude možné výrazne skrátiť prepravné časy a čakacie lehoty pre pacientov. Súčasne sa zavádzajú jednotné štandardy prepravy pacientov a postupne sa modernizuje vozový park. Nový dispečing riadi celkovo 5 vozidiel, každé z nich mesačne najazdí v priemere 2000 km. V prevádzke je 5 vozidiel, ktoré sa vyznačujú:

  • vyššou úrovňou komfortu (pacientsky priestor je plne klimatizovaný),
  • bezpečnosti (vyšší podiel bezpečnostných prvkov)
  • prevádzkovej efektivity (úsporné motory).

Dopravný výkon pacientovi podľa diagnózy hradí buď zdravotná poisťovňa, alebo on sám. Túto informáciu má pacientovi poskytnúť lekár, ktorý mu prepravu v indikovaných prípadoch predpisuje.

Pacienti zo spádových oblastí nemocníc Nitra a Zlaté Moravce sa môžu obrátiť na nový centrálny dispečing nonstop na telefónnom čísle XXXXXXXXX .